IN-POS
36 miesięcy gwarancji
Dajemy gwarancję na nasze usługi.

Posadzki i powłoki dla Przemysłu Spożywczego

Typowe obiekty: magazyny, myjnie, pasteryzatornie, obieraki, kiszarnie, chłodnie, mroźnie, tłocznie olejów, mleczarnie, serownie, cukrownie, produkcja słodyczy i czekolad, cukiernie, piekarnie, smażalnie, przetwórstwo ryb i owoców morza, suszarnie,  wędzarnie, ubojnie, rzeźnie, masarnie, tłocznie i rozlewnie soków, przygotowanie i rozlewanie napojów, winiarnie, browary, gorzelnie, linie produkcji wód mineralnych i gazowanych, inne

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
– trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
– bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe
– odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
– odporne na ciągły kontakt z wodą i typowymi środkami czystości
– odporne na wysokie i niskie temperatury oraz ich skokowe zmiany
– nie emitować żadnych szkodliwych substancji do otoczenia
– posiadać aseptyczne właściwości

Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
– pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
– minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
– minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczenia

Posadzki i powłoki dla Przemysłu Chemicznego

Typowe obiekty: odbiór i przeładunek chemikaliów, magazyny, laboratoria, hale produkcyjne, galwanizernie, suszarnie, drukarnie, oczyszczalnie ścieków, zbiórka i selekcja odpadów, spalarnie, myjnie, rozlewnie i produkcje z użyciem agresywnych elektrolitów, itp.magazyny, myjnie, pasteryzatornie, obieraki, kiszarnie, chłodnie, mroźnie, tłocznie olejów, mleczarnie, serownie, cukrownie, produkcja słodyczy i czekolad, cukiernie, piekarnie, smażalnie, przetwórstwo ryb i owoców morza, suszarnie,  wędzarnie, ubojnie, rzeźnie, masarnie, tłocznie i rozlewnie soków, przygotowanie i rozlewanie napojów, winiarnie, browary, gorzelnie, linie produkcji wód mineralnych i gazowanych, inne

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
– trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
– bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe
– odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
– odporne na częsty lub ciągły kontakt z określonymi mediami chemicznymi

Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
– pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
– minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
– minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczenia

Posadzki i powłoki dla Przemysłu Farmaceutycznego

Typowe obiekty: magazyny, myjnie, pasteryzatornie, odbiór i przeładunek chemikaliów, magazyny, laboratoria, linie pilotażowe, pomieszczenia czyste, hale produkcyjne, suszarnie, oczyszczalnie ścieków, zbiórka i selekcja odpadów, spalarnie, myjnie, rozlewnie i produkcje z użyciem chemikaliów, itp.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
– trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
– bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe
– odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
– odporne na ciągły kontakt z wodą i typowymi środkami czystości
– odporne na wysokie i niskie temperatury oraz ich skokowe zmiany
– nie emitować żadnych szkodliwych substancji do otoczenia
– posiadać aseptyczne właściwości

Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
– pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
– minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
– minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczenia

Posadzki i powłoki dla Logistyki i Transportu

Typowe obiekty: rampy przeładunkowe, podjazdy, garaże i parkingi, magazyny, magazyny wysokiego składowania, stacje smarów i paliw, warsztaty remontowe i naprawcze, myjnie, itp.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na media i warunki eksploatacji. W szczególności powinny być:
– trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości
– bezspoinowe, antypoślizgowe i nie nasiąkliwe
– odporne na naciski, ścieranie, uderzenia oraz szorowanie
– odporne na częsty lub ciągły kontakt z typowymi płynami samochodowymi,
oraz wodą i roztworami soli drogowej.
Dodatkowo, w przypadku napraw i remontów istniejących instalacji powinny :
– pozwalać się aplikować na podłoża o podwyższonej wilgotności
– minimalizować czasy przestoju (poprzez krótkie czasy sezonowania)
– minimalizować ewentualną emisję lotnych lub uciążliwych substancji do otoczenia

Nasi partnerzy

  • AMPUR
  • MAPEI
  • TIKKURILA
  • SIKA
  • STO